Eieren hadde ingen arvinger. Nå selges den spesielle landbrukseiendommen