Bård sa han kom til å selge færre boliger i år - det var det en spesiell grunn til

foto