Flere toppleiligheter solgt på kort tid: – Markedet våkner