Gjennomførte storkontroll i Grenland. Dette var resultatet

foto