Veronica måtte ta ungene ut av barnehage og skole: – Rammer småbarnsfamiliene spesielt

foto