366 personer har søkt på 15 jobber på asylmottak

foto