«Det jeg synes Haave gjør riktig, er at han følger opp Henriks «uekte» sønn fra Grimstadtiden»

foto