Etterforsker bordell-rykter etter brann i Porsgrunn