Mener han ble kynisk utpekt som syndebukk. Nå saksøker han kommunen

foto