Norske bønder mister 24 millioner kroner på grunn av regelbrudd

foto