Krav om karantenehotell fra Kreta, Spania og Nederland