Planlegger ny kjempefabrikk. Skal stå klar i 2025

foto