Har forsøkt å selge bygget i tre år. Håper på trampoline-effekt

foto