Unik undersøkelse: Slik opplevde barnefamilier koronatiden