Ådne måtte ansette flere da «alle» plutselig skulle på tur

foto