Hyttekommunen auka overskotet med over 65 prosent – dette er årsakene

foto