Stiller til valg – nå har de avgitt et næringsløfte