Statsministeren snakket med familien til IS-gissel

foto