Nærmer seg en løsning på trafikkproblemene på Klosterøya

foto