I 934 døgn lå de eldre på sykehuset og ventet på sykehjemsplass. Det koster millioner

foto