Gjerdrum-utvalget mener risikoen for skred i Norge er uakseptabelt høy

foto