Kvinnen sovnet på bussen. Så bet hun en politibetjent i armen