Slik blir flyktningene tatt imot på Frogner hovedgård

foto