Har sendt ut farevarsel. Ber folk kjøre forsiktig i dag