Det skulle mer til enn en brann for å stanse Tom og Simen

foto