140 var med på å starte «Med Hjerte for Skien Sentrum»

foto