Nå kan barn ned i 5 år få vaksine. Ungdom får dose to

foto