Da kommunen ikke ville tok Roger og Anne Lene over jobben

foto