17-åring ut av varetekt, barnevernet tar over

foto