200 ungdommer søkte på sommerjobbene her. Disse ble ansatt