Stort underskudd for Kvitsund etter at elevtallet sviktet

foto