Helsemyndighetene skal ta i bruk spyttprøver for å koronateste

foto