Utsatt for hønsehauk-angrep i mange timer: – Spesielt

foto