Mener disse utgjør en fare - nå skaper de hodebry: – Vil koste oss minst 10.000

foto