Flyttet matvogna til nytt sted. Nå har han åpnet: – Målet er å bli større og større!