Lynet slo ned i taket hos Elin: – Så plutselig at det kom mye røyk