Chris­tina kontaktes stadig oftere av bekym­rede foreldre: – Flere uker til uten skole vil være kata­stro­falt

foto