Mange elever føler seg mobbet på skoler i Porsgrunn: – Forferdelig triste tall