Opprørt Odin ut mot «eksper­tene» som klager: – En aggressiv mistillit