Statsforvalteren oppretter tilsynssak mot lege

foto