Rykket ut til trafikkulykke - lastebil har kjørt av veien