Foreslår økt boligskatt, høyere avgifter og nedleggelser