– Det var en glipp, som abso­lutt ikke skal skje

foto