Selger digert industribygg noen steinkast fra E18: – Masse muligheter

foto