Innfører forbud i skjærgården - hit må du ikke reise

foto