Turids premieku tok kaka. – Moro med lønn for strevet

foto