– Dette skaper kaos og redsel som vi ikke kan akseptere

foto