Vil grave ut kjelleren der sabotørene sprengte tungtvannet

foto