Beboer måtte reddes ut av brannvesenet i Blekebakkvegen

foto