Disse selskapene ble slått konkurs i Telemark i desember

foto